Servis a záruky

1) Zaručujeme, že každý produkt Polar Bird neobsahuje vady materiálu a zpracování pouze za podmínky, že prodej uskutečňuje autorizovaný prodejce společností Snegir LLC nebo autorizovaný distributor; Seznam autorizovaných prodeců naleznete zde: http://eu.polarbird.com.

2) Záruka nabývá účinnosti v den prodeje a prodejním razítkem v záručním listě (pro nafukovací čluny) a je platí po dobu 2 let v souladu s předpisy EU;

3) Zaručujeme, že pokud je loď řádně provozována a jsou dodržovány manuální požadavkyna montáž/demontáž , životnost lodi je nejméně 5 let;

4) Zaručujeme, že pokud bude stan správně provozován a budou dodrženy manualní požadavkyna montáž/demontáž, životnost stanu je nejmeně 5 let